Spurgebundene Verkehrssysteme

Međunarodni konkurs za idejna rešenja “Ulaz u železničke vagone bez prepreka” - SRB

U okviru istraživačkog projekta PubTrans4all koji finansira Evropska unija treba da se iskoristi inovativni duh mladih ljudi, kako bi se dobili novi podsticaji ideji kretanja bez prepreka u situaciji ulaska u železničke vagone. U tom cilju se raspisuje konkurs za idejna rešenja na temu “Ulaz u železničke vagone bez prepreka”, koji podržavaju sledeći sponzori:

ÖBB - Personenverkehr AG

SBB CFF FFS

Siemens AG - Österreich

MBB Palfinger

 

Cilj konkursa

Traže se idejni nacrti kako može da se reši ulaz bez prepreka u železničke vagone. Sistem mora da funkcioniše kod postojećih vagona kao i u slučaju različitih visina perona. Sistem mora biti tehnički izvodljiv, ne sme da izaziva nikakve smetnje, ne sme bitnije da ometa funkcionisanje železničkog sistema, treba da bude pogodan za upotrebu i po mogućnosti da služi svim osobama sa teškoćama pri kretanju (osobe u invalidskim kolicima, osobe sa dečijim kolicima, starije osobe, osobe sa smetnjama u hodu, putnicima sa prtljagom itd.). Detaljnije o zahtevima se u ovim podlogama govori kasnije. Važan kriterijum je inovativno razmišljanje u odnosu na već postojeća rešenja ovakvih sistema.

 

Nagrade

Biće nagrađene tri najbolje ideje:

1. mesto ... € 3.000

2. mesto ... € 1.500

3. mesto ... € 1.000

 

Rok za predavanje radova

Krajnji rok za predaju radova je 28. februar 2010. 23:55. Do tog trenutka prijave mogu da se elektronski pošalju na web stranicu. (undefinedElektronsko slanje prijave )

 

Pravo učešća

Pravo učešća imaju svi koji na dan 28.2.2010 nisu napunili 35. godinu života. Dozvoljeni su i grupni radovi učesnika do 35 godina starosti.

 

Detaljne informacije o konkursu

Pomoću sledećih veza pronaći ćete sve dalje neophodne i korisne informacije vezane za konkurs i učešće.

Detaljne informacije o konkursu / Downloads

Elektronsko slanje prijave (sa vašim idejnim nacrtom)

Međunarodni konkurs za idejna rešenja “Ulaz u železničke vagone bez prepreka” - SRB

undefinedStartna stranica konkursa

undefinedDetaljne informacije o konkursu / Downloads

undefinedElektronsko slanje prijave (sa vašim idejnim nacrtom)