Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen

Detaljne informacije o konkursu

Podloge za konkurs

U podlogama za konkurs pronaći ćete sve informacije za konkurs, zahteve koje nacrt vaše ideje treba da zadovolji i način predavanja vaše prijave sa nacrtom.
Podloge za konkurs

 

Nagrade

Nagrađena će biti tri rada koje stručni žiri oceni kao najbolje.

 

Formalni prilozi

Vaša prijava sa nacrtom ideje ne sme da pređe obim od 4 DIN-A4 stranice uz dodatnu naslovnu stranicu i stranicu (stranice) sa podacima o učesniku (učesnicima). U pogledu formata prijave morate se pridržavati uputstava koja su vam na raspolaganju u obliku jedne *.dot datoteke za MS-Word koju možete preuzeti sa web stranice. Prijava mora biti predata elektronskim putem kao Word dokument.

Datoteka sa formatom za MS-Word: Formatpodloge.dot

 

Kontakt

Ukoliko imate pitanja vezana za konkurs ili pitanja koja se odnose na sadržaj prijave, možete se u svakom trenutku obratiti organizatoru konkursa:

Organizaciju konkursa sprovodi Forschungsbereich für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen der TU-Wien.

 

Acrobat Reader

Za pregled pdf dokumenata potreban vam je odgovarajući program (Browser). Ukoliko ne raspolažete sa odgovarajućim programom možete besplatno preuzeti Acrobat-Reader putem ove veze: Acrobat-Reader

Međunarodni konkurs za idejna rešenja “Ulaz u železničke vagone bez prepreka” - SRB

undefinedStartna stranica konkursa

undefinedDetaljne informacije o konkursu / Downloads

undefinedElektronsko slanje prijave (sa vašim idejnim nacrtom)