Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen

Elektronsko slanje prijave (sa vašim idejnim nacrtom)

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je Po., 28.2.2010, 23:55.
Naknadne prijave se neće prihvatiti.

 

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju sve osobe koje na dan 28.2.2010 nisu napunile 35. godinu života..

 

Format prijave

Za formiranje prijave obavezno je pridržavanje podloga za prijavu. Podloge se mogu preuzeti putem sledeće veze:

Detaljne informacije o konkursu

 

Predaja prijave, učešće na konkursu

U sledećem „Upload“ odeljku možete elektronski predati prijavu sa vašim idejnim nacrtom. Prijava mora na poslednjim stranicama da sadrži potpuno popunjnen list (listove) sa podacima o učesniku (učesnicima). Slanjem („uploadom“) vaše prijave uzimate učešće na konkursu, ukoliko ste prihvatili uslove date na listu sa podacima o učesniku i ukoliko ispunjavate kriterijume konkursa..

Neposredno po elektronskoj predaji prijave dobićete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena. U roku od narednih 7 radnih dana dobićete potvrdu putem e-maila o učešću na konkursu. Ukoliko se niste pridržavali zahteva u pogledu formata prijave, dobićete zahtev za popravku, u roku koji će vam biti definisan.

Učešće na konkursu je važeće tek pošto dobijete potvrdu o učešću na konkursu. Ukoliko u roku od 7 radnih dana ne dobijete potvrdu putem e-maila molimo da se obratite organizatoru:

Emailkonkurs-kretanje-bez-prepreka(at)comp.rabcon.eu

 

Uslovi za učešće

Morate potvrditi da su svi podaci o učesniku (učesnicima) tačno popunjeni. Takođe potvrđujete da na dan 15.2.2010 niste napunili 35. godinu života. Dalje morate prihvatiti pravnu izjavu datu na kraju lista sa podacima o učesniku.  

 

Predaja prijave, „upload“ dokumenta        

Rok za podnošenje prijava: 28.02.2010 23:55

Maksimalna veličina dokumenta: 3MB
Dopušteni tipovi dokumenta (prijave):
*.doc, *.docx

 

proposal submission is closed!

The call for the competition is closed since 28.02.2010 23:59   

 

 

 

proposal submission is closed!

 

The call for the competition is closed since 28.02.2010 23:59      

Međunarodni konkurs za idejna rešenja “Ulaz u železničke vagone bez prepreka” - SRB

undefinedStartna stranica konkursa

undefinedDetaljne informacije o konkursu / Downloads

undefinedElektronsko slanje prijave (sa vašim idejnim nacrtom)