Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen

Detaljne informacije o natječaju

Podloge za natječaj

U podlogama za natječaj pronaći ćete sve informacije za natječaj, zahtjeve koje nacrt vaše ideje treba zadovoljiti i način predavanja vaše prijave sa nacrtom.
Podloge za natječaj  

 

Nagrade

Nagrađena će biti tri rada koje stručni žiri oceni kao najbolje.

 

Formalni prilozi

Vaša prijava sa nacrtom ideje ne smije preći obim od 4 DIN-A4 stranice uz dodatnu naslovnu stranicu i stranicu (stranice) sa podacima o učesniku (učesnicima). Glede formata prijave morate se pridržavati uputa koje su vam na raspolaganju u obliku jedne *.dot datoteke za MS-Word koju možete preuzeti sa web stranice. Prijava mora biti predata elektroničkim putem kao Word dokument.

Datoteka sa formatom za MS-Word: Formatpodloge.dot

 

Kontakt

Ukoliko imate pitanja vezana za natječaj ili pitanja koja se odnose na sadržaj prijave, možete se u svakom trenutku obratiti organizatoru konkursa:

Organizaciju natječaja sprovodi Forschungsbereich für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen der TU-Wien.

 

Acrobat Reader

Za pregled pdf dokumenata  potreban vam je odgovarajući program (Browser). Ukoliko ne raspolažete sa odgovarajućim programom možete besplatno preuzeti Acrobat-Reader putem ove veze: : Acrobat-Reader

Međunarodni natječaj za idejna rješenja “Ulaz u željezničke vagone bez barijera” - HR

undefinedPocetna stranica natjecaja

undefinedDetaljne informacije o natječaju / Downloads  

undefinedElektroničko slanje prijave (sa vašim idejnim nacrtom)