Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen

Elektroničko slanje prijave (sa vašim idejnim nacrtom)

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je Po., 28.2.2010, 23:55.
Naknadne prijave se neće prihvatiti.

 

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju sve osobe koje na dan 28.2.2010 nisu napunile 35. godinu života.

 

Format prijave

Za formiranje prijave obavezno je pridržavanje podloga za prijavu. Podloge se mogu preuzeti putem slijedeće veze

Detaljne informacije o natjecaju

 

Predaja prijave, učešće na natječaju

U slijedećem „Upload“ odjeljku možete elektronički predati prijavu sa vašim idejnim nacrtom. Prijava mora na posljednjim stranicama da sadrži potpuno popunjnen list (listove) sa podacima o učesniku (učesnicima). Slanjem („uploadom“) vaše prijave uzimate učešće na natječaju, ukoliko ste prihvatili uslove date na listu sa podacima o učesniku i ukoliko ispunjavate kriterije konkursa.

Neposredno po elektroničkoj predaji prijave dobit ćete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljena. U roku od slijedećih 7 radnih dana dobit ćete potvrdu putem e-maila o učešću na konkursu. Ukoliko se niste pridržavali zahtjeva glede formata prijave, dobit ćete zahtjev za popravak, u roku koji će vam biti definiran.

Učešće na natječaju je važeće tek pošto dobijete potvrdu o učešću na natječaju. Ukoliko u roku od 7 radnih dana ne dobijete potvrdu putem e-maila molimo da se obratite organizatoru:

natjecaj-kretanje-bez-barijera(at)comp.rabcon.eu

 

Uslovi za učešće

Morate potvrditi da su svi podaci o učesniku (učesnicima) točno popunjeni. Također potvrđujete da na dan 28.2.2010 niste napunili 35. godinu života. Dalje morate prihvatiti pravnu izjavu navedenu na kraju lista sa podacima o učesniku.

Predaja prijave, „upload“ dokumenta

Rok za podnošenje prijava: 28.02.2010 23:55

 

Maksimalna veličina dokumenta: 3MB
Dopušteni tipovi dokumenta (prijave):
*.doc, *.docx

 

proposal submission is closed!  

The call for the competition is closed since 28.02.2010 23:59

Međunarodni natječaj za idejna rješenja “Ulaz u željezničke vagone bez barijera” - HR

undefinedPocetna stranica natjecaja

undefinedDetaljne informacije o natječaju / Downloads 

undefinedElektroničko slanje prijave (sa vašim idejnim nacrtom)